Saturday, March 13, 2010

गम्मत गाणी (भाग--१)

मित्रानो,

हा आहे एंक (अ)काव्य प्रयोग.
थोडी कविता आणि थोडी गम्मत.
मिसळ हो.
बघा आवडते का.
आणखी एंक.
यात कुणाची टिंगल नाही.
हि आहेत गम्मतगाणी.
वाचा आणि विसरा. 
आमचे एंक पुण्याचे श्रीमंत मित्र आहेत. रोज ते नवा नवा कोट घालतात.
रोज एंक पार्टी. रोज नवा कोट. पण, आतला सदरा तोच.
त्यांच्यावरचे हे पहिले गम्मतगाणे.

वैधानिक सूचना: इतरकोणाशी साधर्म्य आढळल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा!.
======================================
गम्मत गाणी गम्मत गाणी
थोडी बासरी बाकी पिपाणी
नाही बट्टा, थोडी थट्टा
थोडी मस्करी, नाही कुस्करी
गम्मत गाणी गम्मत गाणी
थोडी बासरी बाकी पिपाणी
==============
गाणे पहिले:
===============
खरा कर्ण
झर झर झरल्या श्रावणधारा
टप टप पडल्या मोतियाच्या गारा
चिंब चिंब आसमंत सारा


तरीही याचा तोच सदरा !


धुंध धुंध करी मृदुगंधित वारा
गर्जत गर्जत बरसती जलधारा
नाच नाचती मोर लेवून नवा पिसारा


तरीही याचा तोच सदरा !


भिरभिर भिरभिर फिरला वारा
सरसर सरसर चढला पारा
चिकचिक चिकचिक घामाच्या धारा


तरीही याचा तोच सदरा !


देवही आज खजील जरा
म्हणती आमचे चुकलेच जरा
कर्णापेक्षा याने बरा


सांभाळला असता कवचकुंडलांचा भारा!


आली नसेल का आज बाई ?
का झाली असेल खूप घाई ?
वाशिंगमशीनचा का उडाला फ्युज़ ?
का हा होता खूप कंनफ्युज़ ?


सुटता सुटेना हे कोडे
गुपित हे सोडवना गडे
प्रश्नाचे हो पडती सडे
खंडोबाला घातले साकडे


एके दिवशी झाला येळकोट
उत्तर सापडले सरळसोट
मिळतो याला रोज नवानवा कोट
का बदलेल मग तो बुशकोट !
=============
अभिजित अत्रे
=============

1 comment:

Snehal said...

Hahahahahahahahahahahah.......sirrr...... this one is just tooooo good..... a must read for all from Pune, TOI.... chikchik ghamachya dhara, tarihi toch sadra...LOL.....