Thursday, April 5, 2012

गम्मतगाणे: खूपच संध्याकाळी

पिसाटला हा वारा
गरुडांची पडली घरटी
वृद्ध भिक्षुकाच्या घरा
तृष्णेची धार चपटी ---१

गर्भार धरतीलाही
प्राजक्ताची पडली भूल
निष्पर्ण कदंबातून
पेटून उठे चूल --- २

संक्रमंणाच्या रात्री
चंद्र तुटून पडावा
उर्मिलेचा ओल्या नेत्री
उभा वनवास उलगडावा --- ३

मेणाचे दाखले खोटे
पाण्यात मिटे वीज
घनगर्द ढोलीतून
अनवट ओघळे चीज ----४


रानात थबकला आज
दगडांचा भिजला घोडा
मिटत्या काळोखात
दौडला तरीहा वेडा---- ५


काजव्यांनी उजळेल रात
मी घेतली बांग छीलून
कोम्बातून पसरली जाळी
कोरडी आतडी आंबवून---६


ती सरता काजळमाया
चिम्ब चिम्ब तो भिजला
मातीतून पुन्हा रुजाया 
बैरागी असे निजला--- ७
===================
समाप्त. तुम्हाला कविता कळली असेल तर पुढे वाचु नका


कवीने कवितेचाअर्थ सांगायचा नसतो


पण दुर्बोधतेचा शिक्का लागू नये म्हणून खाली अर्थ देतो आहे:-- ===================================
१ खूप थंडी आहे. मी ओल्डमौंक रमची क्वार्टर घेऊन घरी आलोय.


२ संध्याकाळी खाल्ले होते पण तरीही आत्ता खूप भूक लागलीय. घरी खायला काहीही नाही आहे.


३ मी पांढरया कांद्याच्या गड्डीतून दोन कांदे तोडलेत. चिरताना डोळ्यात पाणी येते आहे.


४ पावसाने लाईट गेले आहेत आणि मेणबत्ती पेटत नाहीय. बंद फ्रीज मधून मी विरघळलेले चीज बाहेर काढले आहे.


५ पार्किंगमध्ये पाणी आल्याने बाईक सुरु होत नाहीये. ही नेहमीचीच बोंब. दुकानदार किराण्याचे दुकान बंद करतोय म्हणून मी धावत धावत गेलोय.


६ हुश्श. सिगरेट मिळाली. रात्र काढता येईल. अंडी पण मिळाली. आंबलेले खायचे नाही, पण एखाद्यावेळेस ब्रेड चालतो.


७ दारू संपली. पिउन टाइट् झालोय. उद्या लवकर उठायचे आहे म्हणून कपडे न बदलताच झोपलोय. =========