Thursday, June 28, 2012

शनिवारच्या आषाढी एकादशी निमित्त

विरक्तीच्या संगे  | आसक्तीचे दंगे
अजून खेळ रंगे । संसाराचा

जन्म फिटेना |  व्यवहार मिटेना
मोह सुटेना      |  प्रपंचाचा

म्हणून आज तुला | लावतो बोल
काळीज खोल | थरारते

उभी तुझ्या दारी | दुष्काळाची वारी
तरी का  पंढरी । कोरडीच

करतात चैन । ज्यांनी केला गुन्हा
कपिलेचा पान्हा । आटलेला

तुला का  येईना । आमचा कळवळा
मातीलाही उमाळा । फुटलेला

आम्हीच का नेहमी । द्यायची परीक्षा
करावी प्रतीक्षा । सुखाची

उभ्या दारिद्र्याचा । मागू आज जाब
ठेव थोडी आब । भक्तांची

नको नुसती भेट । थरारु दे विट
हो आता  प्रगट । पावसात

नाहीतर तोड । जगण्याचे पाश
पापणीआड आकाश । ओथंबले
==============
अभिजित अत्रे