Friday, July 6, 2012

थोडा टाइमपास: आदर्श वात्रटिका

(चाल: कोणत्याही आदर्श भोंडल्याची)

सुशीलकांता विलासकांता असं कसं झालं.
असं कसं वेडं माझ्या नशिबी आलं
सासूसाठी बांधा म्हंटले एक न्यारा बंगला
फुक्कटच्या फ्ल्याटमध्ये जीव यांचा रंगला
इनामी नाही, बेनामी नाही, नावावर घेतला
नवखेपणा कसा यांच्या खुर्चीवर बेतला
सुशीलकांता विलासकांता असं कसं झालं?
==============
(चाल: अटक मटक चवळी चटक)

लाला फाटक... लाला फाटक
कशी टाळू.. मी आता अटक
फ्ल्याटवर पाणी सोड सोड
माझी सही खोड खोड
सही कोणी खोडेना
दारातली सीबीआय उठेना
============
(चाल: माझ्या मामाचे पत्र हरवले)

आदर्शची फाइल.. ऽ ऽ ऽ . हर ऽ ऽ वली
ती ऽ ऽ ऽ मला ऽ ऽ ऽ सा ऽ ऽ ऽ पडली
नको ती ऽ ऽ ऽ फाइल ज ऽ ऽ ऽ .ळाली
भानगड सग ऽऽ ळी क ऽऽऽ .ळाली
अब्रू धुळीला मि ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ळाली
====================
(चाल: एक लिंबू झेलू बाई दोन लिंबं झेलू)

एक सदनिका घेऊ बाई दोन सदनिका घेऊ
दोन सदनिका घेऊ बाई तीन सदनिका घेऊ
तीन सदनिकांचा केला करार
सिंधी काका व्हा आता फरार
कशाला झालात यांचे चाकर
गोड गोड होती भगवी साखर
=======
(चाल: कोण म्हणतो मी टक्का दिला)

कोण म्हणतो मी परवानगी दिली?
सुशील म्हणतो तू परवानगी दिली
कारे सुशील मी परवानगी दिली?
कोण म्हणतो तू परवानगी दिली?
विलास म्हणतो तू परवानगी दिली
कारे विलास मी परवानगी दिली?
कोण म्हणतो तू परवानगी दिली?
अशोक म्हणतो मी परवानगी दिली
कारे अशोक.....
(बालपण आठवा.. हा न संपणारा खेळ आहे)======================
अभिजित अत्रे

4 comments:

Anonymous said...

ekdum bhari!!!

swati

Niranjan Medhekar said...

सर एकदम भारी वात्राटिका...आज लोकसत्ताच्या संपादकीयवर अग्रलेखाच्या रुपात अशीच वात्रािटका आहे. तो पण तुमच्यासारख्या बाप माणसानंच लिहिला असणार!

Mihir... said...

jabardast....

Prasad Arun Kulkarni said...

wah ! sahi jamliye bhatti !!

Prasad