Saturday, July 28, 2012

गंमत गाणे: अनूकरण

दहाव्याच्या विधीसाठी जाताना
ओम्कारेश्वरापाशी वळताना
पहिला गुरुजींनी चालताना
डोश्याचा स्टॉल उघडताना

मालक म्हणाला गुरुजी काय घेणार
आम्ही हवी ती व्हरायटी देणार
मसाला डोसा - अमूल डोसा
शेजवान डोसा - म्हैसूर डोसा
स्पंज डोसा- लोणी डोसा
पेपर डोसा - रवा डोसा
कट डोसा - सेट डोसा
का घेता  आपला - साधाच डोसा?

परतल्यावर घाटावर गुरुजीना विचारले एकाने
दक्षिणेचा अंदाज सांगा जरा बेताने
गुरुजी म्हणाले -- वाचला नाही का फळा?
पिंडास पक्षी कोणता --शिउ दे बाळा
सफेद हवा -- का काळा?
पांढरा बगळा -- का गाणारी कोकीळा
डोमकावळा - का आपला साधाच कावळा?


आणि हवेत फिरत असतो आत्मा पितरांचा 
त्याला द्यायचा आपण मोक्ष कितीचा?
शंभरात प्रेतात्मा
दोनशेत मृतात्मा
तीनशेत सुखात्मा
चारशेत हुतात्मा
पाचशेत अंतरात्मा
दक्षिणे शिवाय -- भटकती आत्मा
============
अभिजित अत्रे

No comments: