Tuesday, February 21, 2012

पेटंट

त्याच्याच शेपटासारख्या
लांब रांगेत उभा होता तो
अमेरिकी पेटंट आणि ट्रेडमार्क
ऑफिसच्या बाहेर
चेहरा ओळखीचा, पण वेश वेगळा
हातात जुन्या-नव्या फोटो फ्रेम्स
देवळातून गोळा केलेल्या


देवा तुम्ही इथे?. ओरडलोच मी
हळू बोल वत्सा
जाड ओठातून बारीक शब्द झिरपले
देशाचेच काम घेऊन आलोय इथे
परवा हिमालयात वाचली बातमी
हळदीचे पेटंट अमेरिका हडप करणार होती
नशीब कुणा एका शास्त्रज्ञाने ते वाचवले
माझे पेटंट मीच वाचवायला हवे ना?


तुमचे कसले पेटंट देवा?, मी
असे काय करतोस, वत्सा
अरे पहिली ओपन हार्ट मीच केली नाही का?
त्याचे पेटंट नको घ्यायला, म्हणाला तो
आणि दाखवू लागला त्याच्या तसबिरी
छाती फाडून रामपंचायत सीन दाखवणाऱ्या


नंबर पुकारल्यावर गेला आत उड्या मारत
तासाभराने आला बाहेर
थोडा उदास, थोडा आनंदी
काय झाले देवा विचारल्यावर
ओरडला भक्तांच्या नावाने
त्यांना तसबिरी चालत नाहीत पुरावा म्हणून
म्हणाले प्रात्यक्षिक करून दाखवा
तीनदा रोवली नखे, पण
छाताडा पर्यंत पोचलीच नाहीत
तिन्ही वेळेला ढलप्या खाली पडल्या
शेंदराच्या 

युगान युगे केवढा शेंदूर फसलाय तुम्ही
छाती फाटणार कधी आणि राम दिसणार कधी?


अरे रे.. तुझी ट्रीप वाया गेली की, मी
नाही, अगदीच वाया नाही गेली वत्सा
ओपन हार्टचे नाही पण दुसरे एक पेटंट
दिले त्यांनी भारताला, कोणते रे?
 मी विचारले, तेव्हा हसत म्हणाला
शेंदराचे रे शेंदराचे!
============
अभिजित अत्रे
=========

3 comments:

Anonymous said...

Mast jamlay Petant.....

atre-uvach said...

Mr/ms anonymous, thank you for your kind words of support. could not send you mail thanking you as do not have your mail id.. warm regs Abhijit Atre

Umesh Isalkar said...

mastach..!