Tuesday, February 7, 2012

शोधू कुठे तुला.........

शोधू कुठे तुला,  रस्ते हरवलेले
गर्दीत भाविकांच्या, मंदिर झाकलेले

देणगीच्या ओझ्याने, गाभारे वाकलेले
अभिषेकाच्या पावतीने, सोवळे बाटलेले

छत बदलले तरी, आभाळ फाटलेले
वेश नवे तरी, भाव ठिगळलेले

चीस्तीच्या कबरीला, चादरीत लपेटलेले
नक्षीदार गावाक्षाला, नवसात ओवलेले

खिळ्यांनीही स्व:चे, हुंदके दाबलेले
इथेही प्रेषितांचे, रक्त सांडलेले

महापुजेला विठोबाच्या, हेलीकॉप्टर उतरलेले
तीरावरून इंद्रायणीच्या, विमान कधीच उडालेले

शोधू कुठे तुला.........
=======
अभिजित अत्रे
========

No comments: