Monday, December 3, 2012

नकार

कडेलोटाचे फर्मान निघाले तेव्हाही
शाबूत होते माझ्या बेसावध डोळ्यात
एक इंद्रधनुष्य, त्याच्या सप्तछटांनसकट
आता हे रंगहीन अस्तित्व कोसळत आहे
एका तीव्र उतारावरून, खोल खोल
तळ नसलेल्या काळोख्या दरीत
एखाद्या उंच पर्वताच्या शिखरावरून
निसटलेल्या दिशाहीन पत्थरा प्रमाणे
आता अटळ आहे
ठिकऱ्या होऊन विखरून पडणे
पण
अजूनही तुझ्या शब्दांवरचा माझा विश्वास
तसूभरही कमी झालेला नाही
आठवते?, पाठ वळवून निघताना
तू म्हणाली होतीस की तसे
माझे काही बिघडणार नाही फारसे
तुझ्या नकाराने 
==========
अभिजित अत्रे

4 comments:

Shrikrishna 4U said...

khupch chaan sir....

Dineshkumar Hulwan said...

mala aawadali agadi suit hote

Dineshkumar Hulwan said...

mala aawadali agadi suit hote

Hemant said...

Abhi, tu badalla nahi. You think you have changed but your heart remains the same. I remember how you cried when I told you that my gf had broken up with me. I did not cry but you cried for me. PCH. Remember?
Miss the days playing chess with you and your sense of humour. Life enabled us to meet and life parted us. Memories remain.