Monday, August 6, 2012

मुरलीधराची ऑबीच्यूरी

परवा भर दुपारी
खून झाला सदाशिव पेठेत
खुन्या मुरलीधराचा
नाही मूर्ती शाबूत आहे अजून
गाभारयासकट
तिचे देवत्व जपले आहे आम्ही
हेरीटेजचा ट्याग लावून
(साल, देवालापण हेरीटेजच्या यादीत
घालू शकतात माणसे, कमाल आहे)
तर सांगायचा मुद्दा हा की
मंदिर अजून जागेवर आहे
पण देवाच्या पोटातून
सळया गेल्यात आरपार
रक्त नाही आलेले
पण सिमेंट वाहतंय भळाभळा
पाटाच्या पाण्यासारखे
जीर्ण वाडे आणि
खोखो कबड्डीची मैदाने ओलांडून
लक्ष्मी रस्त्यापर्यंत पसरलेत
त्याचे ओघळ
पण कुठेच काही खबर नाही खुनाची
लोक म्हणतात
देव मरूच शकत नाही
जो अमर आहे
त्याचा कसा खून होईल?
जाऊदे..
आपणतरी कशासाठी गोळा करायचे
कोणीतरी, कधीतरी, कुठेतरी, मेल्याचे
पुरावे? आणि,
ज्यांनी खून केला ते छापतीलच
सगळ्याच पेपरात लवकरच
एक दहा-वीस मजली ऑबीच्यूरी
===============
अभिजित अत्रे

2 comments:

Radhe said...

Last three lines says it all ...

Mihir... said...

bhannat...dusra shabdch nahi. Parwach bolane zalymule sagle sandarbh lakshat ale. Great.......